Kontakt - catering dietetyczny
Biuro Obsługi Klienta 733 909 809; Pn-Pt 8:00-18:00; Sb-Nd 8:00-13:00

Kontakt

Konsultanci SuViBox; Biuro Obsługi Klienta (08:00- 18:00) 

tel. 786 209 409; 733 909 809
email:  catering@suvibox.pl; bok@suvibox.pl
facebook (wiadomość prywatna - konsultanci online): www.facebook.com/suvibox
_
____________________________________________________________________________________

Marketing / współpraca dla firm:

email: suviboxania@gmail.com
facebook (wiadomość prywatna): www.facebook.com/suvibox 


Masz pytania? Interesuje Cię niestandardowe zamówienie? Chcesz z nami współpracować lub masz dla nas ofertę?
Zapraszamy do wypełnienia formularza poniżej.


* Uzupełnienie niniejszego pola stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez właściciela marki SuViBox; firmę: THINK PIOTR BRONCHER . w celu ułatwienia z Państwem kontaktu w związku z wysłaniem zapytania. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest właściciel marki SuViBox; firma: THINK PIOTR BRONCHER z siedzibą w Łodzi przy ul. Koniczynowej 1 91-356 Łódź. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia.


Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest THINK PIOTR BRONCHER z siedzibą w Łodzi przy ul. Koniczynowej 1 91-356 Łódź

2) SUVIBOX wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe@suvibox.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych ma charakter fakultatywny, podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679.

4) Pani/Pana dane osobowe są przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT podmiotom świadczącym usługi na rzecz THINK PIOTR BRONCHER z siedzibą w Łodzi przy ul. Koniczynowej 1 91-356 Łódź związane ze świadczona usługą, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez THINK PIOTR BRONCHER z siedzibą w Łodzi przy ul. Koniczynowej 1 91-356 Łódź.

6) W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych THINK PIOTR BRONCHER z siedzibą w Łodzi przy ul. Koniczynowej 1 91-356 Łódź prosi o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną .

7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

9) Podanie danych osobowych jest wymagane przez THINK PIOTR BRONCHER z siedzibą w Łodzi przy ul. Koniczynowej 1 91-356 Łódź w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi elektronicznego formularza kontaktowego, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne . Brak podania danych osobowych wymaganych przez THINK PIOTR BRONCHER z siedzibą w Łodzi przy ul. Koniczynowej 1 91-356 Łódź będzie skutkować niemożliwością świadczenia usługi.