REGULAMIN

CATERINGU DIETETYCZNEGO SUVIBOX.PL

Serwis internetowy dostępny pod adresem suvibox.pl  prowadzony jest przez firmę THINK PIOTR BRONCHER, ul. Koniczynowa 1 kod: 91-356,  Łódź; NIP: 729-249-44-19; REGON: 101009891

KONTAKT: 733 909 809; BOK@SUVIBOX.PL

§1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pkt. 1 Właściciel Cateringu Dietetycznego SuViBox

Właścicielem cateringu dietetycznego SUVIBOX jest firma „THINK PIOTR BRONCHER” z siedzibą
w Łodzi przy ul. Koniczynowej 1. NIP: 729-249-44-19; REGON: 101009891

Pkt. 2 Zestawy SuViBox

Przedmiotem zamówienia są zestawy sprzedawane w postaci 3, 5 lub 6 zbilansowanych posiłków
w ramach następujących kaloryczności: 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 4000. Każdy posiłek jest osobno spakowany w plastikowe opakowanie metodą zgrzewania oraz dostarczany do klienta w papierowej torbie. Kaloryczności mogą nieznacznie różnić się w zależności od dostępności świeżych produktów.

Pkt. 3 Pakowanie dań

Posiłki spakowane są w plastikowe pojemniki metodą zgrzewania i przystosowane do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych. Pojemniki nie są przystosowane do podgrzania w piekarnikach czy piecach. Podgrzanie posiłków musi odbywać się po uprzednim usunięciu lub nacięciu folii.

Pkt. 4 Przechowywanie/ spożywanie  posiłków

Posiłki po dostarczeniu do zamawiającego do czasu spożycia powinny być przechowywane w temperaturze 2 – 6 °C. Zalecane jest spożycie posiłków w ciągu 24h nie później niż w ciągu 48h od dostarczenia.

§2 ZAMAWIANIE CATERINGU SuViBox

Pkt. 1 Kanały zamówienia diety

Zamówienie diety SuViBox następuje online (www.zamowienie.suvibox.pl, catering@suvibox.pl, bok@suvibox.pl) lub telefonicznie (786 209 409; 733 909 809) najpóźniej do 9:00 na dzień przed faktycznym rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Pkt. 2 Potwierdzenie znajomości regulaminu

Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, a jego wszystkie zapisy akceptuje.

Pkt. 3 Informacje o przyjmowaniu zamówień

Biuro SuViBox przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem telefonu +48 786 209 409; 733 909 809 oraz w soboty i niedziele 8:00 do 13:00.
Zamówienia online można składać przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.suvibox.pl w zakładce CENNIK/ZAMÓW; bądź wysłać je na adres email: catering@suvibox.pl lub bok@suvibox.pl

Pkt. 4 Przekazanie danych

Zamawiający online lub telefonicznie jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane potrzebne do złożenia i realizacji zamówienia oraz dane kontaktowe, zgodne ze stanem faktycznym.

Pkt. 5 Przeciwwskazania

W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych bądź w przypadku kobiet w ciąży zamawiający jest zobowiązany poinformować o tym mailowo konsultanta dietetycznego SuViBox przed złożeniem zamówienia. W momencie przeciwskazań powstałych w trakcie świadczenia usługi zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać tę informację konsultantowi wysyłając ją na email: catering@suvibox.pl lub bok@suvibox.pl.

Pkt. 6 Oświadczenie o braku przeciwwskazań

Zamawiający oświadcza, iż na dzień złożenia zamówienia nie ma żadnych przeciwskazań i ograniczeń w spożywaniu wszelkich produktów spożywczych.

Zamawiający oświadcza, iż nie zidentyfikowano u niego żadnych problemów zdrowotnych w szczególności:

a) nadciśnienia tętniczego;
b) cukrzycy;
c) alergii pokarmowych.

Pkt. 7 Oświadczenie o zażywaniu leków

Zamawiający oświadcza, iż nie zażywa leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie.

Pkt. 8 Wykluczenie odpowiedzialności

Firma nie bierze odpowiedzialności za efekty diety. Konsultanci SuViBox po rozpoznaniu problemów związanych z układem trawienia, alergii, bądź innych, które mogą wpłynąć na zdrowie Klienta podczas stosowania diety- mają prawo odmówić przyjęcia zamówienia bądź wstrzymać jego realizację.

Pkt. 9 Płatność za catering

Ceny cateringu dietetycznego podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Płatność za catering SuViBox musi zostać zrealizowana w całości przed realizacją zamówienia za cały okres jego trwania z góry. W przypadku korzystania z przelewu tradycyjnego- należy najpóźniej do 9:00 dzień przed jego realizacją przysłać na bok@suvibox.pl lub catering@suvibox.pl potwierdzenie jego realizacji. W przypadku braku potwierdzenia Konsultant ma prawo wstrzymać dostawy do momentu zaksięgowania wymaganej kwoty na koncie, bądź do momentu wpłynięcia potwierdzenia przelewu wygenerowanego z konta bankowego klienta.

Pkt. 10 Konto do płatności

Płatności za świadczenie usługi odbywają się w systemie online przelewem na rachunek bankowy
59 1050 1214 1000 0092 2369 2865
 prowadzony w ING BANK ŚLĄSKI. SuViBox nie przyjmuje płatności w formie gotówki.

 

Pkt. 11 Brak płatności

W przypadku braku płatności SuViBox może odstąpić bez konsekwencji od realizacji zamówienia.

Pkt. 12 Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie SuViBox.pl oraz odbyciu rozmowy telefonicznej
z konsultantem SuViBox do zamawiającego zostaje wysłane mailowo lub smsowo Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia z systemu „Fakturownia.pl” lub „Masterlife.pl”. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia zawiera szczegóły min. dane osobowe, wybraną dietę, okres umowy, adres dostawy oraz informacje o płatności. Mailowe Potwierdzenie Zamówienia jest podstawą do dokonania płatności na nr. rachunku wymieniony w Pkt. 10 niniejszego paragrafu. W odpowiedzi na maila klient zobowiązany jest przysłać potwierdzenie wpłaty przed pierwszą dostawą.

Pkt. 13 Obowiązek płatności lub odwołania zamówienia

Otrzymanie maila/SMSa  opisanego w Pkt.12 jest potwierdzeniem przyjęcia przez nas zamówienia i jest jednoznaczne z obowiązkiem jego OPŁACENIA lub ODWOŁANIA. Nieopłacenie rachunku/ faktury
i brak informacji o odwołaniu zamówienia upoważnia SuViBox do dochodzenia zapłaty drogą uregulowaną Polskim Prawem.

 

 

 

 

Pkt. 14 Konsumenci niepełnoletni

Zamówienia diety SuViBox może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać prawni opiekunowie. Konsultanci mają prawo odmówić przyjęcia zamówienia dla osób poniżej 18 roku życia.

 

§3 REKLAMACJE

Pkt. 1 Zobowiązania SuViBox

CATERING DIETETYCZNY SUVIBOX zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar/ produkt (catering dietetyczny) bez wad (ze zwróceniem uwagi na: świeżość, kompletność, terminowość dostawy).

 

Pkt.2 Zgłoszenia nieprawidłowości

Zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu musi nastąpić w ciągu 24 godzin od otrzymania cateringu.
Zgłoszenia dokonać można Po upływie tego terminu- klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.

Pkt. 3 Sposób zgłoszenia nieprawidłowości

Nieprawidłowość należy zgłosić telefonicznie 786 209 409; 733 909 809 (w godzinach pracy biura §1;pkt. 3) lub na adres: catering@suvibox.pl lub bok@suvibox.pl do godz. 9:00 w dniu na które przygotowane było zamówienie.  W zgłoszeniu nieprawidłowości Klient powinien podać swoje imię
i nazwisko, adres dostawy oraz numer telefonu, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 

Pkt. 4 Odsprzedaż posiłków SuViBox

SUVIBOX nie wyraża zgody oraz nie bierze odpowiedzialności za posiłki odsprzedawane.

 

§4 DOSTAWA

Pkt. 1 Godziny dostaw

Dostawy zestawów diety SuViBox odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach od 3:00 do 07:30 w ustalonym dla danego  miasta przedziale godzinowym.

Pkt. 2 Sugestie zmian godzin dostaw

O preferowanej godzinie dostaw poinformować nas można w miejscu na informacje dodatkowe przy składaniu zamówienia, ale również smsowo lub telefonicznie. Konsultant ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, jeśli dostawy nie mogą być realizowane w wyznaczonym przez klienta przedziale godzinowym.

Pkt. 3 Niedostarczenie zamówienia

W przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu z winy dostawcy, SuViBox zobowiązuje się do (kolejno):

 • dostarczenia zestawu w inne miejsce, wskazane przez zamawiającego
 • w sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym miejscu- wskazanym przez zamawiającego SuViBox zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień

Pkt. 4  Zawieszenie bądź odwołanie dostaw

Zamawiający ma prawo do zawieszenia  DOSTAW na czas określony adekwatnie do okresu umowy.
Informację o zawieszeniu należy składać telefonicznie , smsowo 733 909 809 lub mailowo na adres: catering@suvibox.pl  lub bok@suvibox.pl do 9:00 w dniu poprzedzającym dostawę na dany dzień. W przypadku niewywiązania się z terminu zamawiający jest obciążony kosztami zestawów, których dotyczyło zamówienie. SuViBox zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o ilość zawieszonych dni (należy ustalić terminy z konsultantem).

 

§5 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Pkt. 1 Zmiany w zamówieniu

Zamawiający ma możliwość dokonania zmian w ramach świadczonej usługi. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności cateringu lub rezygnacji. W takim przypadku zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.

Pkt. 2 Zgłoszenia zmian w zamówieniu

Zmianę adresu dostawy należy zgłosić telefonicznie 786 209 409; 733 909 809 lub na adres: catering@suvibox.pl lub bok@suvibox.pl do godz. 9:00 najpóźniej na jeden dzień roboczy przed faktyczną datą realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku zamawiający nie ma prawa domagać się zwrotu środków / przesunięcia diety czy realizacji zmiany od kolejnego dnia.

 

§6 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pkt. 1 Pozyskiwanie danych

Dane osobowe, które pozyskuje SuViBox, to:

 • § imię i nazwisko
 • § telefon
 • § adres mailowy
 • § adres dostawy
 • § dane dotyczące płatności

Pozyskiwanie danych osobowych w firmie SuViBox odbywa się za pomocą następujących kanałów:

 • § telefonicznie (786-209- 409, 733-909- 809; 519-755- 994)
 • § mailowo (catering@suvibox.pl; bok@suvibox.pl)
 • § za pośrednictwem strony www (www.zamowienie.suvibox.pl; www.suvibox.pl/kontakt)
 • § za pośrednictwem Facebooka (www.facebook.pl/suvibox)

Użytkownik może w każdej chwili, nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są u nas zapisane, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych- przetwarzanych w celach marketingowych- zgłaszając to PISEMNIE za pośrednictwem:


SMSA na numer: 786-209- 409, 733-909- 809
MAILA na firmową skrzynkę: catering@suvibox.pl; bok@suvibox.pl

 

Pkt. 2 Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest firma THINK Piotr Broncher z siedzibą w Łodzi przy ul. Koniczynowej 1; NIP: 729-249- 44-19; REGON: 101009891. Inspektor danych : Piotr Broncher

Pkt. 3 Cel pozyskiwania danych osobowych

Dane osobowe wymienione w pkt. 1 pozyskiwane są w celach:

 • § kontaktu z Klientem (konsultacja dietetyczna, przyjęcie zamówienia)
 • § przyjęcia i przetworzenia płatności *
 • § dostarczenia zamówienia do Klienta
 • § marketingowych**

*Niezbędne do realizacji umowy jest dokonanie płatności. W tym celu korzystamy z usług firm:

§  Pay-U (https://www.payu.pl/bezpieczenstwo-uzytkownikow;https://www.payu.pl/polityka-cookies)

§  T-Pay (https://tpay.com/bezpieczenstwo)

 

** Zgody marketingowe są potrzebne w celu przedstawienia oferty na przedłużenie diety i przesyłanie drogą sms-ową ofert specjalnych, w szczególności zniżek i nowych diet. Klient może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych do celów marketingowych. Aby to zrobić wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na dane kontaktowe firmy wymienione w punkcie pierwszym.

Pkt. 4 Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są udostępniane osobom trzecim w następujących przypadkach:

§  gdy jest to dozwolone przepisami

§  gdy jest to niezbędne do realizacji umowy

§  gdy jest to niezbędne do zrealizowania celów marketingowych

§  lub w razie uprzedniej zgody Klienta

 

Użytkownik może w każdej chwili, nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są
u nas zapisane, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich
danych- zgłaszając to PISEMNIE za pośrednictwem:

SMSA na numer: 786-209- 409, 733-909- 809

MAILA na firmową skrzynkę: catering@suvibox.pl; bok@suvibox.pl

Pkt. 5 Pliki Cookie

Strona suvibox.pl korzysta z pików cookie. Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z naszych stron internetowych. Jeżeli jednak użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, nasza strona internetowa będzie działać w oparciu o ograniczone funkcje. Więcej informacji o ciasteczkach : http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

 

W ramach remarketingu korzystamy z usług podmiotów trzecich, które stosują na naszej stronie pliki cookie.
Są to następujące firmy:

§  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/no/policies/technologies/ads/

§  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

 

Pkt. 6 Google Analytics

Nasza strona internetowa (suvibox.pl) wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www – Google Analytics firmy Google Inc.

Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Google gromadzi informacje od najprostszych (np. język ojczysty użytkownika) po złożone (np. często odwiedzane strony w celu dopasowania reklam do preferencji). Informacje o gromadzonych informacjach (sposobie i celu) można znaleźć pod adresem:

https://policies.google.com/privacy?hl=plhttps://privacy.google.com/intl/pl/your-data.html

Pozyskane w ten sposób informacje wykorzystujemy między innymi, np. do przygotowywania kampanii reklamowych bądź dopasowywania ofert do Klientów.

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.