Promocja
dla nowych klientów

Zestawy próbne Suvibox to:

wybrany dzień Domowej Diety Pudełkowej w cenie 29,99 zł/ dzień
oraz pozostałe diety Suvibox w cenie 39,99 zł/ dzień

 

Wejdź w zakładkę ZAMÓW, po wybraniu swojej diety oraz kaloryczności zaznacz DZIEŃ TESTOWY. Sprawdź nas i ciesz się pysznym jedzeniem od Suvibox.

 

Dla klientów przedłużających zamówienie przewidzieliśmy rabaty które naliczają się automatycznie ze względu na ilość wybranych dni.

Do udziału w Promocji nie uprawnia Klienta:
podanie nowych danych przez tę samą osobę w tym przede wszystkim podanie innego
adresu dostawy, numeru telefonu lub innych danych. Spełnienie wymogów udziału w
Promocji (pierwsze zamówienie zestawu) jest weryfikowane przez BOK SUVIBOX. W
przypadku, gdy BOK SUVIBOX poweźmie wątpliwości, co do prawdziwości lub spełniania
przez danego Klienta warunków udziału w Promocji, o których mowa powyżej, może
odmówić przyznania Klientowi DARMOWEJ PACZKI

* Każda osoba posiadająca aktywne zamówienie w systemie (weryfikacja: imię, nazwisko, numer telefonu, adres dostawy, adres email)

Polecenie może dotyczyć tylko osoby, która wcześniej NIE BYŁA KLIENTEM SuViBox

 

Zestaw próbny od 29.99 zł